Мэдээ, мэдээлэл

Хотын стандарт, хяналтын газар

2022-06-24

Хотын стандартыг мөрдүүлэх, бэлтгэл арга хэмжээний төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг дарга баталлаа.

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 2022.03.24-ний өдрийн 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 дугаар тогтоолоор баталсан 9 бүлгийн 38 "Хотын стандарт"-ыг мөрдүүлэх, бэлтгэл арга хэмжээний төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг дарга 2022.06.23-ны өдрийн А/851 дүгээр захирамжаар баталж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг холбогдох нутгийн захиргааны байгууллагууд биелэлт, үр дүнг 2022.09.15-ны өдрийн дотор Нийслэлийн зөвлөлийн хуралд танилцуулахаар боллоо.

2022-06-10

Хан-Уул дүүргийн худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдэд Хотын шинэ стандартын талаар мэдээлэл өглөө

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад худалдаа, үйлчилгээний хотын стандартыг танилцуулах, сурталчлан таниулах, арга зүйгээр хангах сургалтыг 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр Хан-уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгууллаа. Сургалтад Хан-уул дүүргийн худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын 200 төлөөлөл хамрагдав.

Хан-Уул дүүрэгт 1600 орчим аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Тус дүүргийн Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсээс аж ахуй нэгжүүдтэйгээ тогтмол холбогдож, шаардлагатай мэдээллийг цаг алдалгүй өгч, холбогдох хууль, дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулахаар ажилладаг байна. Энэ талаар Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга Л.Саруултуяа “Өнөөдөр зөвхөн архи, согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөл сургалтад оролцлоо. Өмнө нь аж ахуй нэгжүүд маань маш олон төрлийн стандарт мөрддөг байсан. Шинээр баталсан стандарт нь өмнөх стандартуудыг нэгтгэж, илүү ойлгомжтой байдлаар гарсан. Тиймээс аж ахуйн нэгжүүд стандартыг мөрдөхөд илүү амар, хялбар болсон. Цаашид бусад аж ахуй нэгжид бүсчилсэн хэлбэрээр стандартын талаар мэдээлэл, ойлголтыг өгнө” хэмээв.

2022-05-16

Хотын стандартын 33 төсөлд санал авч эхэллээ

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль шинэчлэн батлагдсанаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилтын хүрээнд хотын стандартыг бий болгон, мөрдүүлэх эрх зүйн орчин бүрдсэн. Энэхүү хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахаар 22 бүлгийн 97 хотын стандартын төслийг боловсруулж, эхний ээлжийн 9 бүлгийн 38 стандартыг НИТХ-аар гуравдугаар сарын 24-ний өдөр хэлэлцүүлэн батлууллаа. Дээрх стандартуудыг 2022 оны аравдугаар сарын 1-нээс нийслэлийн хэмжээнд мөрдүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Цаашид хотын стандартын тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэхэд шаардлагатай дараах хотын стандартын 11 бүлгийн 33 төсөлд мэргэжлийн байгууллага, иргэд, олон нийтээс санал авч байна. Та бүхэн санал асуулгад идэвхтэй оролцоно уу.

2022-05-16

О.Оджаргал: Явган хүний зам хамгийн аюулгүй байх ёстой

-Нийслэлд явган хүний замаар зорчдоггүй нэг ч хүн байхгүй. Гэрээс гарч, машинаас буугаад л явган хүний замаар зорчиж, зорьсон газартаа хүрдэг. Тэгэхээр явган хүний замын стандарт хамгийн чухал. Явган хүний зам бол хамгийн аюулгүй орчин байх ёстой. Явганаар зорчиж байгаад гэмтэж бэртэх тохиолдол гаргахгүйн тулд аюулгүйн шаардлага нэн түрүүнд тавигдана. Нөгөөтээгүүр тусгай хэрэгцээт иргэдэд зориулсан хэсэг заавал байх учиртай. Авто зам, явган хүний замын уулзвар болон өндөржилтийн зөрүүтэй замд налуу гаргахаас эхлээд харааны бэрхшээлтэй болон тэргэнцэртэй иргэд зорчиход зориулсан стандартыг боловсруулсан. Тэдэнд зориулсан хөтөч хавтан байршуулахаас эхлээд стандартад нарийвчлан заасан байдаг. Хөтөч шар хавтан гэхэд л тасралтгүй үргэлжлэх холбоосоор холбогдсон байх ёстой. Тэгж байж харааны бэрхшээлтэй иргэдэд хөтөч болдог онцлогтой.

2022-05-11

НИТХ-ын чуулганаар "ХОТЫН СТАНДАРТ"-ын эхний 9 бүлэг, 38 стандартыг баталлаа

Хотын стандарт, хяналтын газар нь 2019 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш "иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, хотын стандартын тогтолцоог бүрдүүлэх" зорилгоор дэлхийн жишиг хотуудын стандарт, нормыг Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй өнөөгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан судалж 22 бүлэг сэдвийн хүрээнд 97 хотын стандартыг боловсруулсан. Өнөөдөр буюу 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр дээрх стандартуудын эхний ээлж болох 9 бүлгийн 38 хотын стандартыг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 100%-ийн саналаар амжилттай батлууллаа. Хотын стандартыг боловсруулах ажил 2019 оноос эхэлсэн бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/1033 дугаар захирамжаар Нийслэлийн Засаг даргын Цахим хөгжил, хууль, эрх зүй, төрийн үйлчилгээний асуудал хариуцсан Орлогч Р.Дагва-аар ахлуулсан ажлын хэсэг 3 сарын турш хянан тохиолдуулж иргэд, олон нийтээс санал авсны үндсэн дээр Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барьж хэлэлцүүлсэн. Дээрх стандартуудыг нийслэлийн ажил, амьдралд хэрэгжүүлснээр нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчинд олон талын эерэг үр нөлөө үзүүлнэ гэж нийслэлийн удирдлага болон хотын стандартыг боловсруулсан хамт олны зүгээс үзэж байна. Хотын стандартыг боловсруулж батлуулахад оролцож дэмжлэг үзүүлсэн нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид, эрдэмтэд, мэргэжлийн судлаачид, төрийн албан хаагчид, санал өгч хамтран ажилласан төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, иргэд, олон нийтдээ талархал дэвшүүлье. Шинэ стандарт 2022.10.01-нээс мөрдөгдөж эхлэхээр тусгажээ.

2022-05-11

Хотын стандартуудыг боловсруулж, батлуулах Ажлын хэсэг хуралдлаа

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан нийслэлийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй, ая тухтай амьдралын орчин, хэрэглэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарын шаардлагыг хангахад чиглэсэн хотын стандартыг боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэх ёстой. Дээрх хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/1033 дугаар захирамжаар Ажлын хэсэг байгуулагдаж хотын стандартыг боловсруулж батлуулахаар ажиллаж байна. Ажлын хэсгийг Нийслэлийн Засаг даргын Цахим хөгжил, хууль, эрх зүй, төрийн үйлчилгээний асуудал хариуцсан орлогч Р.Дагва ахлан ажиллаж байгаа юм. Өнөөдөр тус ажлын хэсэг хуралдаж Хотын стандарт, хяналтын газраас 2020-2021 онд судлан боловсруулсан хотын стандартын 97 төрлийн баримт бичгийн төслийг хэлэлцэж Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэлэлцлээ.

2022-05-11

Нийслэлийн жижиг, дунд үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах зөвлөл хуралдлаа

Нийслэлийн Засаг дарга “Бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлж, авлига, хүнд суртлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/987 дугаар захирамж гарган хэрэгжилтийг хангахаар зөвлөл байгуулсан. Тэгвэл Нийслэлийн жижиг, дунд үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах зөвлөл өнөөдөр анхны хурлаа хийлээ. Хуралдаанаар Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанаас иргэн хуулийн этгээдэд үзүүлж буй 44 төрлийн үйлчилгээ, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас олгож буй найман төрлийн зөвшөөрөл болон Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас олгодог нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн талаар хэлэлцсэн юм. Ингэхдээ хуулиар зохицуулдаг тусгай зөвшөөрлийн шат дамжлага, хүнд суртлыг хэрхэн бууруулах вэ, иргэдэд төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүргэх тал дээр ямар саналтай байгаагаа зөвлөлийн гишүүд ярилцлаа. Тухайлбал, Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанаас олгодог 44 үйлчилгээний 20 үйлчилгээг цахимаар шууд авах боломжтой болсон бөгөөд 16 үйлчилгээнд тодорхой материал бүрдүүлэх шаардлага үүссэн байна. Тус 16 үйлчилгээнд нийтдээ 186 төрлийн хавсралт шаарддаг байдлыг үе шаттайгаар халж, эхний ээлжид 109 хавсралтыг хасах боломжтой байгааг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны орлогч дарга Б.Загдсамбар танилцуулж байв.