Стандартын төсөл

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 2102AБарилга байгууламж, үл хөдлөх хөрөнгийн хаягийн бичвэр, тэмдэгт тавигдах шаардлага... үзэх санал өгөх
UCS 2103AГудамжны нэрийн тэмдэг байрлуулах, суурилуулах удирдамж үзэх санал өгөх