Стандартын төсөл

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCSОршуулгын газрын орчны эрүүл, аюулгүй байдлын ерөнхий шаардлага үзэх
UCSХөв цөөрөм үүсгэх болон хур тунадасны усыг хуримтлуулах, дахин ашиглахад тавигдах шаардлага үзэх
UCSНийслэлийн ундны усны эх үүсвэрийн хамгаалалтад тавигдах шаардлага үзэх
UCS"Иж бүрэн гудамж"-ийг төлөвлөх, байгуулах удирдамж үзэх
UCSГудамжны төрөл ангилал, тавигдах шаардлага үзэх
UCSНийтийн тээврээр зорчих гудамжны төлөвлөлт хийх удирдамж үзэх
UCSАвто машинаар зорчих гудамжны төлөвлөлт хийх удирдамж үзэх
UCSНогоон байгууламж бүхий гудамж төлөвлөх түүнд хэрэглэгдэх мод, бут, сөөг сонгох ерөнхий шаардлага үзэх
UCSГудамжны уулзварын төлөвлөлт хийх удирдамж үзэх
UCSЕрөнхий боловсролын сургуулийн барилгын гадна засалд тавих шаардлага үзэх
UCSЕрөнхий боловсролын сургуулийн барилгын дотор засалд тавигдах шаардлага үзэх
UCSСургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын гадна засалд тавих шаардлага үзэх
UCSСургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын дотор засалд тавигдах шаардлага үзэх
UCSАвтомашин угаалгын газарт тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCSАвто засварын үйлчилгээний газрын гадна орчны ерөнхий шаардлага үзэх
UCSХүүхдийн зуслангийн гадна орчинд тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCSОрон сууцны барилгын дулаалга, гадна фасадад тавигдах шаардлага үзэх
UCSОрон сууцны дээврийн ажилд тавигдах шаардлага үзэх
UCSХоёрдогч түүхий эд авах цэгт тавигдах шаардлага үзэх
UCSНийтийн тээврийн зогсоолын зорчигчийн хүлээлгийн танхимд тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCSХотын авто зам төсөллөх ерөнхий шаардлага үзэх
UCSАвто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтад тавигдах шаардлага үзэх
UCSНэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэн боловсруулж буй хотын стандартууд үзэх