Мэдээ, мэдээлэл

Хотын стандарт, хяналтын газар

Хотын стандартын сэдэвчилсэн сургалт зохион байгууллаа

2022-09-19

Ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлт, тохижилт үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд болон хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ОНӨААТҮГ-уудад хотын стандартын сэдэвчилсэн сургалтыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай хамтран 2022 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгууллаа.