Орон зайн мэдээллийн сан

Хотын стандарт, хяналтын газар

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1022 дугаар захирамжаар “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталснаар Хотын стандарт, хяналтын газар нь Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үйл ажиллагааг зохион байгуулж эхэлсэн. Үүнтэй холбогдуулан Улаанбаатар хотод шинээр ашиглалтад орж буй барилга байгууламжийн орон зайн мэдээллийн санг бүрдүүлж байгаа бөгөөд Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хүрээнд олон нийтэд нээлттэйгээр түгээж байна.

Том дэлгэц ашиглавал илүү тохиромжтой

2020-08-01-ээс 2023-08-03-ны байдлаар

380

Орон сууцны барилга

409

Олон нийтийн барилга

Сүүлд ашиглалтад орсон

хүүхэд эмэгтэйчүүд хамгаалах төвийн барилга Сонгинохайрхан, 10-р хороо 2023-08-02
НОСК, 126 айлын орон сууц Сонгинохайрхан, 6-р хороо 2023-08-02
НОСК, 126 айлын орон сууц - 2 Сонгинохайрхан, 6-р хороо 2022-08-02
Волтам Транс ХХК, 6 блок аялал жуулчлалын цогцолбор Сүхбаатар, 15-р хороо 2023-08-01
Нью Тур ХХК, хүүхдийн сургалт, хөгжлийн төвийн байр Чингэлтэй, 2-р хороо 2023-08-01
Батхэрэйд ХХК, 96 айлын орон сууц Баянзүрх, 16-р хороо 2023-07-27
Иргэн Л.Чинбат, 13 давхар орон сууц Хан-Уул, 16-р хороо 2023-07-27

6

Өнгөрсөн 7 хоногт

18

Өнгөрсөн 30 хоногт