Нээлттэй ажлын байр

Хотын стандарт, хяналтын газар

2024
2023
2022

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны мэдээлэл, сонгон шалгаруулалтын захиалга

2024-02-16

Ажилд томилогдох нөхцөл, шалгуур:

 1. Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч тэнцсэн иргэд Төрийн албаны зөвлөлийн албан ёсны цахим хуудас www.csc.gov.mn -д ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зар байршсаны дараа шалгалтад бүртгүүлэн товлогдсон хугацаанд шалгалтыг өгнө.

Хотын стандарт, хяналтын газрын сул орон тооны мэдээлэл

2023-08-30

Ажилд томилогдох нөхцөл, шалгуур:

 1. Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолын дагуу Төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа Төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу шилжүүлэн авч ажиллуулна.
 2. Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч тэнцсэн нөөцөд байгаа иргэд Төрийн албаны зөвлөлийн албан ёсны цахим хуудас болох www.csc.gov.mn -д дараах ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл байршсаны дагуу шалгалтад бүртгүүлэн товлогдсон хугацаанд шалгалтыг өгч тэнцэн албан тушаалд томилогдоно.

Ажлын байрны жагсаалт:

Албан тушаалын нэр Орон тоо Ангилал, зэрэглэл
1 Дотоод хяналт, шинжилгээний хэлтсийн дарга 1 ТЗ-4
2 Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн дарга 1 ТЗ-4
3 Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн дарга 1 ТЗ-4
4 Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-8
5 Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн Хүний нөөцийн сургалт, судалгааны мэргэжилтэн 1 ТЗ-8
6 Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн Тайлан, мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-8
7 Дотоод хяналт, шинжилгээний хэлтсийн Дотоод хяналт, шалгалт хариуцсан улсын ахлах байцаагч 2 ТЗ-6
8 Дотоод хяналт, шинжилгээний хэлтсийн Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн 2 ТЗ-8
9 Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч (барилга) 3 ТЗ-7
10 Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч (хот байгуулалт) 1 ТЗ-7
11 Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч (усан хангамж, ариутгах татуурга) 1 ТЗ-7
12 Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч (барилгын материал) 1 ТЗ-7
13 Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилга байгууламжийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн 3 ТЗ-8
14 Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч 2 ТЗ-7
15 Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Харилцаа, холбооны хяналтын улсын байцаагч 2 ТЗ-7
16 Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч 1 ТЗ-7
17 Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Дэд бүтцийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-8
18 Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн Барилга байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-8
19 Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн Усан хангамж, ариутгах татуурга хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-8
20 Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-8

Тавигдах болзол, шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн бүх хуулбарууд;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй тухай тодорхойлолт /e-mongolia/.

Материал хүлээн авах хугацаа, хаяг:

 • Хугацаа: 2023 оны 08-р сарын 30-ны өдрөөс 09 сарын 06-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл;
 • Хүлээн авах хаяг: urbanstandardofcity@gmail.com цахим шуудангаар ирүүлэх;
 • Холбоо барих утас: 70118040-1119, Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн 9099-6669

Ирүүлсэн материалтай танилцан бид эргэн холбогдож хариуг өгөх болно.

Хотын стандарт, хяналтын газрын Төрийн захиргааны албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт

2023-06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолын дагуу Төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа Төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Тавигдах болзол, шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн бүх хуулбарууд;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй тухай тодорхойлолт /e-mongolia/.

Материал хүлээн авах хугацаа, хаяг:

 • Хугацаа: 2023 оны 06-р сарын 06-ний өдрөөс 06 сарын 12-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл;
 • Хүлээн авах хаяг: urbanstandardofcity@gmail.com цахим шуудангаар ирүүлэх;
 • Холбоо барих утас: 70118040-1119.
Хотын стандарт, хяналтын газрын сул орон тооны мэдээлэл

2023-05-09

Хотын стандарт, хяналтын газрын сул орон тооны мэдээлэл

2023.05.01

Хотын стандарт, хяналтын газрын сул орон тооны мэдээлэл

2023.04.14

Хотын стандарт, хяналтын газрын сул орон тооны мэдээлэл

2023-02-20

Хотын стандарт, хяналтын газрын сул орон тооны мэдээлэл

2022-10-04

Дараах сул орон тооны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэд Төрийн албаны зөвлөлийн албан ёсны цахим хуудас болох www.csc.gov.mn сайтад байршсаны дараа тухайн албан тушаалын сул орон тооны дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцан шалгалтад цахимаар бүртгүүлэн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсье.


Хотын стандарт, хяналтын газрын сул орон тооны мэдээлэл

2022-06-10

Дараах сул орон тооны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэд Төрийн албаны зөвлөлийн албан ёсны цахим хуудас болох www.csc.gov.mn сайтад байршсаны дараа тухайн албан тушаалын сул орон тооны дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцан шалгалтад цахимаар бүртгүүлэн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсье.


Хотын стандарт, хяналтын газрын сул орон тооны мэдээлэл

2022-06-06

Дараах сул орон тооны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэд Төрийн албаны зөвлөлийн албан ёсны цахим хуудас болох www.csc.gov.mn сайтад байршсаны дараа тухайн албан тушаалын сул орон тооны дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцан шалгалтад цахимаар бүртгүүлэн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсье.