Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1001AХөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэд бүтцийн хүртээмжийг дээшлүүлэх арга зүйн удирдамж үзэх
UCS 1001CХөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй дэд бүтцийн зураг төсөл үзэх
UCS 0501AҮерээс хамгаалах, борооны ус зайлуулах байгууламжийг төлөвлөх удирдамж үзэх
UCS 0501BҮерийн хамгаалалт, борооны ус зайлуулалтын байгууламжийн материал, эдлэлийн чанарын шаардлага үзэх
UCS 0501CҮер, борооны ус хуримтлуулах, зайлуулах байгууламжийн зураг төслийн каталог үзэх
UCS 2101AТөрийн байгууллагын нэрийн тэмдэг үзэх
UCS 1105BАмины сууцны төлөвлөлт ашиглалтад тавигдах шаардлага үзэх
UCS 0701BБие даасан усан хангамж, худаг, ус агуулах саванд тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 0702BБохир усны цооног, бие даасан цэвэрлэх байгууламж үзэх
UCS 2001AДуу чимээний бохирдлын менежмент үзэх
UCS 2002AДуу чимээний бохирдлыг бууруулах технологи, арга зүйн удирдамж үзэх
UCS 2001CДуу чимээ, дулаан тусгаарлах материалд тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1501CХаалга, цонхонд тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1502CЦахилгаан шатад тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 0301BБарилга, замын ажил гүйцэтгэхэд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 0801AХот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн төлөвлөлт үзэх
UCS 0802CМод таримал ургамлын төрөл зүйлийн лавлах үзэх
UCS 0803BНогоон байгууламжийн арчилгаанд тавих шаардлага үзэх
UCS 0802AЦэцэрлэгчийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны удирдамж үзэх
UCS 0801CЦэцэрлэгчийн хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл, машин тоног төхөөрөмжийн лавлах үзэх
UCS 0901BЯвган хүний зам, талбайн төлөвлөлт, хучилт, угсралтад тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 0902BТээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 0903BУнадаг дугуйн замын төлөвлөлт, хучилтад тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1101BСургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1102BЕрөнхий боловсролын сургуулийн гадна орчинд тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1103BЭрүүл мэндийн байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1104BТөрийн байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1201BХудалдаа, үйлчилгээний газрын гадна орчны ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1202BХудалдаа, үйлчилгээний газрын гадна сурталчилгааны байгууламжид тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1203BАмралтын газар, жуулчны баазын гадна болон дотор орчны тохижилт, зохион байгуулалтад тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1401BНийтийн бие засах газрын төлөвлөлт байгуулалтад тавих техникийн шаардлага үзэх
UCS 1402BНийтийн эзэмшлийн талбайд байгуулах усан оргилуурт тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1403BГадна мэдээллийн байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1404BСаравч, сүүдрэвчинд тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1405BХүүхдийн тоглоомын талбайн ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1406BНийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд байршуулах хогийн саванд тавих шаардлага үзэх
UCS 1407BНийтийн эзэмшлийн талбайн сандалд тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1408BХөшөө дурсгал, хүндэтгэлийн самбарт тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1409BЧийрэгжүүлэх талбайн төлөвлөлт, тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1410BХашаа, хайс, хашлагад тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1601BНийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолд тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1602BТакси зогсоолд тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1603BНийтийн тээврийн үйлчилгээ, тээврийн үйлчилгээ, тээврийн хэрэгсэлд тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1604BХүүхдийн автобусанд тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1605BТакси үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1703AАюултай хог хаягдлын менежмент үзэх
UCS 1701AХог хаягдлыг цуглуулах, ангилах, хадгалах, тээвэрлэх арга зүйн менежмент үзэх
UCS 1706AБарилгын хог хаягдлын менежмент үзэх
UCS 1704AЗам талбайн үйлчлэгч, ачигч, тээврийн ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны удирдамж үзэх
UCS 1705AХог хаягдлын устгалын стандарт, устгалын удирдамж үзэх
UCS 1901BГэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1902AГэрэлтүүлэх төхөөрөмжийг төлөвлөх, байрлуулах, суурилуулах удирдамж үзэх