Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0301BБарилга, замын ажил гүйцэтгэхэд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 0801AХот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн удирдамж үзэх
UCS 0802CМод таримал ургамлын төрөл зүйлийн лавлах Ургамлын онцлог, тарьж ургуулах аргачлал үзэх
UCS 0803BНогоон байгууламжийн арчилгаанд тавигдах шаардлага үзэх
UCS 0802AЦэцэрлэгчийн хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны удирдамж үзэх
UCS 0801CЦэцэрлэгчийн хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл, машин тоног төхөөрөмжийн лавлах үзэх
UCS 0901BЯвган хүний зам, талбайн төлөвлөлт, хучилт, угсралтад тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 0902BТээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 0903BУнадаг дугуйн замын төлөвлөлт, хучилтад тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1101BСургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1102BЕрөнхий боловсролын сургуулийн гадна орчинд тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1103BЭрүүл мэндийн байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1104BТөрийн байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1201BХудалдаа, үйлчилгээний газрын гадна орчны ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1202BХудалдаа, үйлчилгээний газрын гадна сурталчилгааны байгуулламжид тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1203BАмралтын газар, жуулчны баазын гадна болон дотор орчны тохижилт, зохион байгуулалтад тавигдах... үзэх
UCS 1401BНийтийн бие засах газрын төлөвлөлт байгуулалтад тавигдах техникийн шаардлага үзэх
UCS 1402BНийтийн эзэмшлийн талбайд байгуулах усан оргилуурт тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1403BГадна мэдээллийн байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1404BСаравч, сүүдрэвчинд тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1405BХүүхдийн тоглоомын талбайн ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1406BНийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд байршуулах хогийн саванд тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1407BНийтийн эзэмшлийн талбайн сандалд тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1408BХөшөө дурсгал, хүндэтгэлийн самбарт тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1409BЧийрэгжүүлэх талбайн төлөвлөлт, тоног төхөөрөмжид тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1410BХашаа, хайс, хашлагад тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1601BНийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолд тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1602BТакси зогсоолд тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1603BНийтийн тээврийн үйлчилгээ, тээврийн үйлчилгээ, тээврийн хэрэгсэлд тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1604BХүүхдийн автобусанд тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1605BТакси үйлчилгээнд тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1703AАюултай хог хаягдлын менежмент үзэх
UCS 1701AХог хаягдлыг цуглуулах, ангилах, хадгалах, тээвэрлэх арга зүйн менежмент үзэх
UCS 1706AБарилгын хог хаягдлын менежмент үзэх
UCS 1704AЗам талбайн үйлчлэгч, ачигч, тээврийн ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны удирдамж үзэх
UCS 1705AХог хаягдлын устгалын стандарт, устгалын удирдамж үзэх
UCS 1901BГэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжид тавигдах ерөнхий шаардлага үзэх
UCS 1902AГэрэлтүүлэх төхөөрөмжийг байрлуулах, суурилуулах технологийн удирдамж үзэх