Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1501CХаалга, цонхонд тавигдах ерөнхий шаардлага

Энэхүү хотын стандартыг барилга байгууламжийн хаалга, цонх угсарч суурилуулахад дагаж мөрдөнө. Барилгын нүүрэн талын шилэн хана, оройн гэгээвч зэрэг эдлэхүүнд хамаарахгүй.