Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1203BАмралтын газар, жуулчны баазын гадна болон дотор орчны тохижилт, зохион байгуулалтад тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандарт нь нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа амралтын газар, жуулчны баазын гадна болон дотоод орчинд тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно.