Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1704AЗам талбайн үйлчлэгч, ачигч, тээврийн ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны удирдамж

Энэхүү стандартыг хог хаягдлын үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагууд үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.