Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0803BНогоон байгууламжийн арчилгаанд тавих шаардлага

Энэхүү стандартыг Улаанбаатар хотыг цэцэрлэгжүүлэх, ногоон байгууламжийг арчлах, түүнд хяналт тавих үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэдэг аж ахуйн нэгж байгууллага, мэргэжлийн ажилтан, албан хаагч болон энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэд дагаж мөрдөнө.