Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 2002AДуу чимээний бохирдлыг бууруулах технологи, арга зүйн удирдамж

Энэхүү хотын стандартыг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт дуу чимээний бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө.