Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0702BБохир усны цооног, бие даасан цэвэрлэх байгууламж

Энэхүү хотын стандартыг бие даасан бохир усны цооног, байгууламжийг төлөвлөх, зураг төсөл боловсруулах, суурилуулах, ашиглахад дагаж мөрдөнө.