Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1409BЧийрэгжүүлэх талбайн төлөвлөлт, тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг нийтийн зориулалттай гадна чийрэгжүүлэх талбайг байгуулахад хэрэглэнэ. Энэхүү стандарт нь хүүхдийн тоглоомын талбайд хамаарах зүйлсийг зохицуулахгүй болно.