Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1405BХүүхдийн тоглоомын талбайн ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандарт нь нийтийн эзэмшлийн талбай, цэцэрлэг, сургууль, орон сууцны хорооллын эдэлбэр газарт 12 нас хүртэлх хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулахад дагаж мөрдөнө.