Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1407BНийтийн эзэмшлийн талбайн сандалд тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд сандал байрлуулахад дагаж мөрдөнө.