Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1502CЦахилгаан шатад тавигдах ерөнхий шаардлага

Энэхүү хотын стандартыг барилгын цахилгаан шатыг угсрах, аюулгүй байдлыг хангуулах, засвар үйлчилгээ хийх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө.