Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1705AХог хаягдлын устгалын стандарт, устгалын удирдамж

Энэхүү стандартыг хог хаягдлын устгалын байгууламжийг төлөвлөх, зураг төсөл боловсруулах барилгын ажил гүйцэтгэх, ашиглах хог хаягдлыг устгахад дагаж мөрдөнө.