Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1202BХудалдаа, үйлчилгээний газрын гадна сурталчилгааны байгууламжид тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандарт нь худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын гадна сурталчилгааны байгууламжид тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно.