Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 2001CДуу чимээ, дулаан тусгаарлах материалд тавигдах ерөнхий шаардлага

Энэхүү хотын стандартыг барилга, байгууламжийг барих, засварлах ажилд дуу чимээ, дулаан тусгаарлах материалыг сонгон хэрэглэх үйл ажиллагаанд мөрдөнө.