Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1201BХудалдаа, үйлчилгээний газрын гадна орчны ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг худалдаа үйлчилгээний газрын гадна орчныг төлөвлөх, барьж байгуулахад дагаж мөрдөнө.