Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1404BСаравч, сүүдрэвчинд тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд саравч сүүдрэвч байгуулахад дагаж мөрдөнө.