Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1402BНийтийн эзэмшлийн талбайд байгуулах усан оргилуурт тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг нийтийн эзэмшлийн талбайд байгуулах усан оргилуурыг шинээр төлөвлөх, барьж байгуулах, байрлуулах, засварлах, үйл ажиллагаанд мөрдөнө.