Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0301BБарилга, замын ажил гүйцэтгэхэд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг барилга угсралт, замын ажил болон барилгын материалын үйлдвэрлэл, барилга байгууламжийн засвар, шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага мөрдөнө.