Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1104BТөрийн байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төрийн үйлчилгээг иргэд олон нийтэд хүргэж байгаа байгууллагын барилга байгууламжийн орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлт, зам, замын байгууламж, зогсоол, тэмдэг тэмдэглэгээ гэх мэт гадна орчныг төлөвлөх, зураг төсөл боловсруулах, гүйцэтгэх, ашиглах, хяналт хийх үйл ажиллагаанд энэхүү баримт бичгийг дагаж мөрдөнө.