Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1401BНийтийн бие засах газрын төлөвлөлт байгуулалтад тавих техникийн шаардлага

Энэхүү стандарт нь олон нийтийн барилга, байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, үйлчлүүлэгч чөлөөтэй ашиглах боломжтой ариун цэврийн өрөөг төлөвлөх, зураг төсөл боловсруулах, хүн амын амьдрах аюулгүй, тав тухтай орчин бүрдүүлэх, байгаль орчныг бохирдлоос хамгаалах, халдварт өвчин үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхэд оршино.