Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг

ХОТЫН СТАНДАРТ,

ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ


2022-09-21

Сайжруулсан шахмал түлшийг хэрэглэх зуухны суурилуулалтын талаарх зөвлөмж

2022-2023 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд монгол гэр болон түүнтэй адилтгах сууцанд ашиглах зуух, пийшингийн зөв зохистой хэрэглээ, аюулгүй байдал, сайжруулсан шахмал түлшний галлагаа болон угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг цувралаар хүргэж байна.

Иргэд та бүхэн галлагааны улирал эхэлсэнтэй холбоотойгоор дараах зааврын дагуу зуух пийшингээ зөв суурилуулсан эсэхээ шалгаж, аюулгүй байдлаа хангахыг ЗӨВЛӨЖ байна.

Зуух, пийшингийн суурилуулалт:
 • Зуух пийшинг тэгш хөдөлгөөнгүй хэсэгт галд тэсвэртэй үл шатах материал дээр байршуулна.
 • Ханан пийшингийн зуух холбох хэсэг нь яндангийн таталтад сөрөг нөлөөлөхөөргүй утаа чөлөөтэй урсаж байх нөхцөлийг хангасан эргэлт булан тохой багатай байна.
 • Бүх гадаргуу нь жигд ялангуяа доод хэсэг болон сүүлийн худгууд нь аль болох сайн халж хоногийн бүх хугацаанд буюу дараагийн галлагаа хүртэл сууцны халаалтыг жигд барьж байх ёстой.

Цаашид дараах зөвлөмжийг цувралаар хүргэнэ. Үүнд:
1.Сайжруулсан зуух, уламжлалт зуух болон ханан пийшингийн зуухны галлагаанд тавигдах шаардлага;
2.Яндан суурилуулалт, яндан зуухны холболт, яндангийн зохистой өндөр;
3.Зуух, яндангийн цэвэрлэгээ;
4.Угаарын хийнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ;
5.Сайжруулсан түлшний хадгалалт, нөөцлөлт.

Амьдрахад таатай Аюулгүй Иргэн төвтэй Соёлтой Амьдрахад таатай

Улаанбаатар хот

Хотын стандартын тогтолцоог хөгжүүлж хотын засаглал, бүтээн байгуулалт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд дэлхийн жишигт хүрсэн чанарыг нэвтрүүлж иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангахад байгууллагын эрхэм зорилго оршино.

Нийслэл хотын хөгжлийг чиглүүлэх

хотын стандартын тогтолцоог бүрдүүлнэ.

Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлтийг дараах баримт бичгүүдтэй хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:
- Комисс ажиллуулах хүсэлт. /Захиалагчаас/
- Захиалагчийн барилгын техникийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт
- Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт
- Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ

Ашиглалтад орж буй барилга, байгууламжийн мэдээллийг комиссын хурлын шийдвэрийн дагуу "Үйлчилгээ - Орон зайн мэдээллийн сан" цэсээр дамжуулан бүртгүүлнэ.
Заавар

Хотын стандартын баримт бичгүүд нь үнэ төлбөргүй бөгөөд "Хотын стандарт - Хотын стандартын баримт бичгүүд" цэсээр үзэж, татаж авах боломжтой.

Хотын стандартын төсөлд иргэн, мэргэжлийн байгууллага бүр санал өгөх боломжтой бөгөөд зарлагдсан хугацаанд "Хотын стандарт - Стандартын төсөл" цэсээр дамжуулан санал өгнө.

ВИДЕО СУВАГ