Ашиглалтад орж буй ОРОН СУУЦНЫ БУС БАРИЛГА-ын мэдээлэл

(Сургууль, Цэцэрлэг, Оффис, Үйлчилгээ гэх мэт)