Албан тушаалын тодорхойлолт

Хотын стандарт, хяналтын газар

Бүртгэл, мэдээллийн сангийн мэргэжилтэнХудалдаа үйлчилгээний стандартын хэлтэс