Иргэн та комисс ажилласан барилга байгууламжийн мэдээллийг гар утас болон компьютер ашиглан бөглөх боломжтой боллоо