Бага, дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс хуваарийн дагуу ажиллаж байна.

2020 оны 10-р сарын 20-ны өдөр

Өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс Сонгинохайрхан дүүргийн Төв цэвэрлэх байгууламжийн “Лаг усгүйжүүлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийн угсралт, агаарын чанар сайжруулах” шугам хоолойн угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулахаар комиссын үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллалаа.