Иргэдийн эрэлт, хүсэлт хариуцсан албан хаагчдын мэдээлэл

Албан тушаал Нэр Албаны утас Гар утас

Email хаяг

1 Бичиг хэргийн ажилтан Ч.Энхтайван 70118040 91716988 Enkhtaivan.ch@standard.ub.gov.mn