Дүрэм журам

Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрын дүрэм

Download (PDF, 2.64MB)

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөлтэй уулзалт хийх журам

Download (PDF, 168KB)

Ёс зүйн дотоод дүрэм

Download (PDF, 174KB)