Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах баримт бичгийн бүрдлийн жагсаалт

Барилгын ажлыг захиалагч, гүйцэтгэгч нарын анхааралд.

Download (PDF, 99KB)