Сул орон тоо

Тайлбар

Дээрх сул орон тооны зар нь www.csc.gov.mn Төрийн албаны зөвлөлийн албан ёсны сайтад байршсаны дараа сонгон шалгаруулалтын шаардлагыг хангасан иргэд шалгаруулалтад бүртгүүлж тусгай шалгалтад хамрагдана уу.