Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь

2020 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

Download (PDF, 1.18MB)

2020 оны 11 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2020 оны 11 дугаар сарын 06-ний өдөр

Download (PDF, 1.43MB)

2020 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр

Download (PDF, 1.84MB)

2020 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр

Download (PDF, 1.49MB)

2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр

Download (PDF, 1.94MB)

2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр

Download (PDF, 1.34MB)

2020 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр

Download (PDF, 640KB)

2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр

Download (PDF, 1.86MB)

2020 оны 09 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 2020 оны 09 дугаар сарын 18-ны өдөр

Download (PDF, 1.07MB)

2020 оны 09 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2020 оны 09 дугаар сарын 11-ний өдөр

Download (PDF, 1.1MB)

2020 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2020 оны 09 дугаар сарын 04-ний өдөр

Download (PDF, 1.8MB)

2020 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр

Download (PDF, 1.3MB)

2020 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2020 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдөр

Download (PDF, 1.51MB)

2020 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2020 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр

Download (PDF, 1.11MB)