Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь

 

             

2020 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

Download (PDF, 2.06MB)

2020 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр

Download (PDF, 1.66MB)

2020 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр

Download (PDF, 613KB)

2020 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр

Download (PDF, 1.8MB)

2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр

Download (PDF, 1.33MB)

2020 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр

Download (PDF, 534KB)

2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр

Download (PDF, 2.4MB)

2020 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр

Download (PDF, 1.91MB)

2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр

Download (PDF, 2.85MB)

2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр

Download (PDF, 2.29MB)

2020 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр

Download (PDF, 1.79MB)

2020 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр

Download (PDF, 267KB)

2020 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр

Download (PDF, 77KB)

2020 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр

Download (PDF, 1.57MB)

2020 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2020 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдөр 

Download (PDF, 1.81MB)

2020 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2020 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр

Download (PDF, 1MB)