Орчны аюулгүй байдлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 15 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр “Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлийн явган зам, тохижилттой талбай, бичил цэцэрлэг гэх мэт нийтийн эзэмшлийн зам талбайд аюулгүй байдлыг хангуулах” үүрэг даалгавар өгөгдсөний дагуу тус газрын албан хаагчид 2020 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн 4,6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт ажиллаж цахилгааны утас ил задгай гарсан, явган хүний зам талбайг хааж шороо овоолсон, халтиргаа гулгаа үүсгэсэн, хог хаягдал хуримтлагдсан орчны эрүүл аюулгүй байдал алдагдсан, өнгө үзэмж муудсан, засч янзлах, сайжруулах шаардлагатай нийт 11 зөрчлийг илрүүлэн ажиллалаа.