Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг ханган ажиллах хүрээнд

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж, хяналт тавих тухай” А/1036 дугаар захирамжийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн 15,17,19 дүгээр хороодод сайжруулсан шахмал түлшний нөөц, угаарын хийн мэдрэгчийн ажиллагаа болон борлуулалтын цэгүүдийн түлшний татан авалтад тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна.