No Image

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

2020-11-30 admin 0

Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос компьютер, тоног төхөөрөмж –ийг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.   […]

No Image

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2020-09-09 admin 0

2020 оны 09 дугаар сарын 09-ний өдөр 1. Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар нь ISO9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх, […]

No Image

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2020-07-21 admin 0

Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдал, хяналт зохицуулалтын газар нь “Иж Бүрэн Гудамж” урт хугацааны хөтөлбөрийн удирдамж, арга зүйн баримт бичиг /Хотын стандартын техник зохицуулалтын баримт […]

No Image

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2020-07-21 admin 0

Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдал, хяналт зохицуулалтын газар нь “Гэрэлтүүлэг гэрлэн чимэглэлийн стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын баримт бичиг /Хотын стандартын техник зохицуулалтын баримт […]

No Image

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2020-07-21 admin 0

Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдал, хяналт зохицуулалтын газар нь “Нийгмийн аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын баримт бичиг” /Хотын стандартын техник зохицуулалтын бүлэг баримт бичгийг боловсруулах/–ыг боловсруулах […]

No Image

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2020-07-21 admin 0

Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдал, хяналт зохицуулалтын газар нь “Хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга зүйн удирдамж-Газар барилгажилтын үйл ажиллагааны эдийн засгийн үр […]

No Image

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2020-07-21 admin 0

Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдал, хяналт зохицуулалтын газар нь “Хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга зүйн удирдамж” /Хотын стандартын техник зохицуулалтын баримт бичгийг […]

No Image

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2020-07-21 admin 0

Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдал, хяналт зохицуулалтын газар нь “Замын тэмдэг, тэмдэглэлийн стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын баримт бичиг /Хотын стандартын техник зохицуулалтын баримт […]

No Image

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2020-07-21 admin 0

Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдал, хяналт зохицуулалтын газар нь “Амины сууцны эдэлбэр газрын төлөвлөлт ашиглалтад тавигдах шаардлага /Хотын стандартын техник зохицуулалтын баримт бичиг/”–ийг боловсруулах зорилгоор […]