Хотын стандарт, норм, дүрэм, журам, хэм хэмжээг мөрдүүлж, иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарлалаа

Дүүрэг тус бүрээр ангилан харуулвал:

Багануур дүүрэг

Чингэлтэй дүүрэг

Баянзүрх дүүрэг

Сонгинохайрхан дүүрэг

Налайх дүүрэг

Багахангай дүүрэг

Баянгол дүүрэг

Хан-Уул дүүрэг

Сүхбаатар дүүрэг

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, хэрэгжиж буй стандартыг мөрдүүлэх зорилтын хүрээнд орчны тохижилт, инженерийн шугам сүлжээ, авто замын засвар үйлчилгээний нөхцөл байдалд нэгдсэн үзлэг, судалгааг хийх НЗД-ын 2019 оны А/556 захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн судалгаа

Нийслэлийн хэмжээнд

Нэг хот-Нэг стандарт зорилтот жилийн хүрээнд Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газраас мэдээлж байна.

Нэг хот-Нэг стандарт зорилтот жилийн хүрээнд Барилгын компаниудад орчны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлд хугацаатай үүрэг өгч ажиллаж байна.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Хангарди ордон 9,13-р давхар

Утас: (+976) 70118040

И-мэйл: information.city@standard.ub.gov.mn