Эхлэл

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, хэрэгжиж буй стандартыг мөрдүүлэх зорилтын хүрээнд орчны тохижилт, инженерийн шугам сүлжээ, авто замын засвар үйлчилгээний нөхцөл байдалд нэгдсэн үзлэг, судалгааг хийх НЗД-ын 2019 оны А/556 захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн судалгаа.

Нийслэлийн хэмжээнд: 5176
      Дүүрэг тус бүрээр ангилан харуулвал:
  1. Багануур дүүрэг: 249
  2. Сонгинохайрхан дүүрэг: 1067
  3. Багахангай дүүрэг: 163
  4. Хан-Уул дүүрэг: 620 
  5. Чингэлтэй дүүрэг: 731
  6. Налайх дүүрэг: 270
  7. Баянгол дүүрэг: 1204
  8. Сүхбаатар дүүрэг: 851
  9. Баянзүрх дүүрэг: 98

 

Нэг хот-Нэг стандарт зорилтот жилийн хүрээнд Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газраас мэдээлж байна.

Нэг хот-Нэг стандарт зорилтот жилийн хүрээнд Барилгын компаниудад орчны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлд хугацаатай үүрэг өгч ажиллаж байна.Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Хангарди ордон 9,13-р давхар

Утас: (+976) 70118040
и-мэйл хаяг: information.city@standard.ub.gov.mn